ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราวอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300086
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010033
รหัส Obec 6 หลัก :
  300086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านราวอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banrawor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านราวอ
ตำบล :
  ดอน
อำเภอ :
  ปะนาเระ
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  ิbanrawor@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มชลาลัยพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:07:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านราวอ


นางรัตนา ณ ปัตตานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราวอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน