ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300089
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  300089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าน้ำตะวันออก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTANAMTHAWANORK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโต๊ะซา
ตำบล :
  ท่าน้ำ
อำเภอ :
  ปะนาเระ
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94130
โทรศัพท์ :
  073417009
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  tanam_ok@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชลาลัยพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:36:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก


นายภานุวัตร สังข์เพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน