ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมหิงษาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300092
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010030
รหัส Obec 6 หลัก :
  300092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมหิงษาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmahingsaram school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคอกกระบือ
ตำบล :
  คอกกระบือ
อำเภอ :
  ปะนาเระ
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94130
โทรศัพท์ :
  0-7341-7652
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 5 พฤษภาคม 2458
อีเมล์ :
  Chot_Dang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนชลาลัยพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คอกกระบือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:38:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมหิงษาราม


นายสมพร ทองดุลดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหิงษาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน