ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเคียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300093
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010056
รหัส Obec 6 หลัก :
  300093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเคียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankian
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนาจาก
ตำบล :
  พ่อมิ่ง
อำเภอ :
  ปะนาเระ
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94130
โทรศัพท์ :
  0-7332-9933
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2473
อีเมล์ :
  ิิBankian01@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีชล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พ่อมิ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเคียน


นายอุษมัน ลีโด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเคียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน