ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300094
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010055
รหัส Obec 6 หลัก :
  300094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพ่อมิ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPORMING
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านพ่อมิ่ง
ตำบล :
  พ่อมิ่ง
อำเภอ :
  ปะนาเระ
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94130
โทรศัพท์ :
  0-7346-4649
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤษภาคม 2479
อีเมล์ :
  BPM_111@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีชล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พ่อมิ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:04:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง


นายศิริ ทองชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน