ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300095
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  300095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำบ่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannambo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านน้ำบ่อ
ตำบล :
  บ้านน้ำบ่อ
อำเภอ :
  ปะนาเระ
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94130
โทรศัพท์ :
  0-7332-9902
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2464
อีเมล์ :
  bannambo.nambo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีชล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านน้ำบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:54:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ


นางสาวปาตีเม๊าะ อีแต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน