ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300096
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  300096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าสู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthasu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท่าสู
ตำบล :
  บ้านน้ำบ่อ
อำเภอ :
  ปะนาเระ
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94130
โทรศัพท์ :
  0-7342-1333
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ตุลาคม 2485
อีเมล์ :
  thasu2011@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีชล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านน้ำบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:57:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าสู


นายยา วามะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน