ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300166
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010108
รหัส Obec 6 หลัก :
  300166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านปาตา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbanpata
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปาตา
ตำบล :
  ตะโละกาโปร์
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  073461033
โทรสาร :
  073461033
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2489
อีเมล์ :
  chumchonbanpata@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยะหริ่งแหลมทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะโละกาโปร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 22:20:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา


นายศุภชัย ศักดิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาตา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน