ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ากุน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300167
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010109
รหัส Obec 6 หลัก :
  300167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่ากุน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAKUN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่ากุน
ตำบล :
  ตะโละกาโปร์
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  0-7332-1737
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2513
อีเมล์ :
  takun_58@pattani1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยะหริ่งแหลมทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะโละกาโปร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:39:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่ากุน


นางสาวสุปราณี บินอาหวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากุน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน