ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300170
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010139
รหัส Obec 6 หลัก :
  300170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะโละสะมีแล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTALOKSAMILAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตะโละสะมีแล
ตำบล :
  แหลมโพธิ์
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  0895972015
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2512
อีเมล์ :
  talok9@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยะหริ่งแหลมทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แหลมโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:05:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล


นางสาวศุลธนา อดุลยวาฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน