ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300171
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  300171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantapong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าพง
ตำบล :
  ตะโละกาโปร์
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  091-8478301
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1ส.ค. 2441
อีเมล์ :
  bantapong1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยะหริ่งแหลมทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะโละกาโปร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:41:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าพง


นายธัชพงษ์ รัตนบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน