ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300173
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010123
รหัส Obec 6 หลัก :
  300173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banjabaepamitrapapat197
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบาโฮะแง
ตำบล :
  บาโลย
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94190
โทรศัพท์ :
  0946465468
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2470
อีเมล์ :
  yayaya71@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธารามิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บาโลย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:58:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197


นางเจะรอกายะ มะเซ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน