ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300174
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010124
รหัส Obec 6 หลัก :
  300174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโต๊ะตีเต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantotetea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโต๊ะตีเต
ตำบล :
  บาโลย
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94190
โทรศัพท์ :
  0-7335-1195
โทรสาร :
  0-7335-1195
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   พ.ศ.2485
อีเมล์ :
  totetea59@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บาโลย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มีนาคม 2563 เวลา 14:25:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต


นายมาหามะซี หะยีสาและ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน