ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโลย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300175
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  300175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบาโลย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbaloy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบาโลย
ตำบล :
  บาโลย
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94190
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  ban_baloy@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธารามิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บาโลย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:29:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบาโลย


นายอัซมี หวังบือซา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโลย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน