ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยือริง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300176
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  300176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยือริง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banyering school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านยือริง
ตำบล :
  ตันหยงดาลอ
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  073420320
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2509
อีเมล์ :
  Yering_81@pattani.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธารามิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตันหยงดาลอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 20:53:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยือริง


นายมูฮำหมัดซาอูดี แวดราแม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยือริง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน