ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300177
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010113
รหัส Obec 6 หลัก :
  300177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตันหยงดาลอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantanyongdalor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสะตือเงาะ
ตำบล :
  ตันหยงดาลอ
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  0-7348-7182
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 สิงหาคม 2497
อีเมล์ :
  tanyongdalor.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุณภาพธารามิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:17:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ


นายมะรอบี เจะแม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน