ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300179
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  300179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดูซงปาแย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  dusogpayae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดูซงปาแย
ตำบล :
  ตอหลัง
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  081 766 2508
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  dspy@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธารามิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตอหลัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 07:02:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย


นางนิซัลมา นิภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดูซงปาแย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน