ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะปริง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300180
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  300180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะปริง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmapring
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านมะปริง
ตำบล :
  จะรัง
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/8/2479
อีเมล์ :
  mapring_75@pattani1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุณภาพธารามิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จะรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:00:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะปริง


นายสมาแฮ เสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะปริง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน