ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูเวาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300182
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010103
รหัส Obec 6 หลัก :
  300182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตูเวาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTUWOH
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกะดี
ตำบล :
  จะรัง
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  0810985762
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  schooltuwoh@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุณภาพธารามิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จะรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:04:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตูเวาะ


นายรุสลี แสงดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูเวาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน