ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแรต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300183
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010135
รหัส Obec 6 หลัก :
  300183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแรต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongrat School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองแรต
ตำบล :
  หนองแรต
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  0-7332-9040
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2465
อีเมล์ :
  nongratschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธารามิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองแรต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:29:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแรต


นายอนันต์ แวอุมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแรต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน