ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแบรอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300184
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010136
รหัส Obec 6 หลัก :
  300184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแบรอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  โรงเรียนบ้านแบรอ
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านแบรอ
ตำบล :
  หนองแรต
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  baera_79@pattani1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธารามิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแรต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:33:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแบรอ


นายประเสม จิตรเสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน