ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300186
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  300186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านสาบัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sabanschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสาบัน
ตำบล :
  สาบัน
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  0-7346-6755
โทรสาร :
  073466755
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 สิงหาคม 2479
อีเมล์ :
  sabanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธารามิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สาบัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:38:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน


นายสุรพงษ์ สาแล่หมัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน