ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300191
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010106
รหัส Obec 6 หลัก :
  300191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดป่าศรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  cumchonwatpasri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านป่าศรี
ตำบล :
  ตะโละ
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  0-7347-0253
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิกุลทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะโละ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:40:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี


นางวาสนา สิทธิพาที
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน