ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300192
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  300192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยามูเฉลิม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banyamoochaloem
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านยามูเฉลิม
ตำบล :
  ราตาปันยัง
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  0-7346-2241
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มีนาคม 2477
อีเมล์ :
  Yamoodata@gmail.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิกุลทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราตาปันยัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:55:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม


นางสาวปราณี โหดหมาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยามูเฉลิม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน