ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปุลากง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300193
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010127
รหัส Obec 6 หลัก :
  300193
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปุลากง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpulakong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปุลากง
ตำบล :
  ปุลากง
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  0-7333-5442
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  pulakongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิกุลทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปุลากง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:59:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปุลากง


นางสาวไอพี หะยีสาแม็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุลากง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน