ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือเจาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300195
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  300195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบือเจาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิิBANBUECHO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบือเจาะ
ตำบล :
  บางปู
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  087-2851477
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยะหริ่งแหลมทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:57:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบือเจาะ


นางสาวจริยา นวลเอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือเจาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน