ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300196
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  300196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านตาแกะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchon Bantakae School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านตาแกะ
ตำบล :
  ตาแกะ
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  0-7333-0394
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ 2463
อีเมล์ :
  takeanah@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยะหริ่งแหลมทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:29:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ


นางวันอาตีเฆาะห์ แสงดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน