ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300197
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  300197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฝาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banfang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านจือแรกือโต
ตำบล :
  ตาแกะ
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  0935752691
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/08/2494
อีเมล์ :
  bfyaring@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยะหริ่งแหลมทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาแกะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฝาง


นางสาวรัตนาซารี เจะอาแว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน