ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเฑียรยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300198
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010115
รหัส Obec 6 หลัก :
  300198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเฑียรยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHIARAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเฑียรยา
ตำบล :
  ตาแกะ
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  073719818
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  ty_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยะหริ่งแหลมทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาแกะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:41:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเฑียรยา


นางสายใจ คงฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเฑียรยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน