ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมูหลง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300199
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010133
รหัส Obec 6 หลัก :
  300199
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมูหลง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Mulong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านมูหลง
ตำบล :
  ราตาปันยัง
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  0-7333-0134
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถนายน 2500
อีเมล์ :
  boybig_28@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิกุลทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราตาปันยัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:48:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมูหลง


นางสาววรินดา จาปัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมูหลง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน