ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300200
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  300200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดปิยาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHON WAT PIYARAM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านปิยา
ตำบล :
  ปิยามุมัง
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  0937729835
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2472
อีเมล์ :
  piyaram-@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิกุลทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยะหริ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:17:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม


นางพอชม เกาะทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน