ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาหมน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300201
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  300201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาหมน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantamon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านตาหมน
ตำบล :
  ปิยามุมัง
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  073421373
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  bantamon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิกุลทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปิยามุมัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 12:14:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาหมน


ว่าที่ร้อยตรีปพน มีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหมน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน