ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตันหยง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300202
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010128
รหัส Obec 6 หลัก :
  300202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตันหยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTANYONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตันหยง
ตำบล :
  มะนังยง
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  0-7348-7109
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/10/2477
อีเมล์ :
  bantanyong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิกุลทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลตันหยง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2561 เวลา 12:09:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตันหยง


นางสาววันซาวีลา เบ็ญลาเตะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน