ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดาลอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300203
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  300203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดาลอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban dalor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดาลอ
ตำบล :
  มะนังยง
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  0-7348-7187
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2504
อีเมล์ :
  bandalorschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิกุลทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะนังยง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:02:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดาลอ


นางสุมล ดุจวารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาลอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน