ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชะเอาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300204
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010130
รหัส Obec 6 หลัก :
  300204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชะเอาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านชะเอาะ
ตำบล :
  มะนังยง
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  0-7332-1746
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  chaoyaring@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะนังยง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10:24:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชะเอาะ


นางจันทนา บุญญถิร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะเอาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน