ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยะหริ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300205
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010131
รหัส Obec 6 หลัก :
  300205
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ยะหริ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  yaring
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านยามู
ตำบล :
  ยามู
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  0-7349-1072
โทรสาร :
  073491072
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  yaring_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยะหริ่งแหลมทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลยะหริ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 15:59:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนยะหริ่ง


นายครรชิต กาเจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนยะหริ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน