ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300239
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020044
รหัส Obec 6 หลัก :
  300239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคอลอตันหยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kolotanyong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคอลอตันหยง
ตำบล :
  คอลอตันหยง
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  0-7332-1085
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  klt_1@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยาบีคอลอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คอลอตันหยง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 11:08:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง


นายมูหามัดพิกรี มะหะมัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน