ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300240
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020045
รหัส Obec 6 หลัก :
  300240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกาแลกุมิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKaleakumi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านกาแลกุมิ
ตำบล :
  คอลอตันหยง
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  0-7333-5185
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  kalarkumi@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยาบีคอลอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คอลอตันหยง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:26:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ


นายนววิธ รัตนนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาแลกุมิ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน