ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปียะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300243
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020050
รหัส Obec 6 หลัก :
  300243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเปียะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPIA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเปียะ
ตำบล :
  ดาโต๊ะ
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  073468637
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/03/2481
อีเมล์ :
  Banpia_1005@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยาบีคอลอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ดาโต๊ะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:16:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเปียะ


นายอิบรอเฮม บือราเฮง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน