ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300244
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020051
รหัส Obec 6 หลัก :
  300244
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบาโงกาเซาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangokasoh
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านบาโงกาเซาะ
ตำบล :
  ดาโต๊ะ
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  0856723869
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/09/2514
อีเมล์ :
  bangokasoh_101@pattani1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยาบี-คอลอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ดาโต๊ะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 19:51:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ


นายอุสมาน อาแว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน