ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหมัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300245
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020052
รหัส Obec 6 หลัก :
  300245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกหมัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kokmak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคกหมัก
ตำบล :
  ดาโต๊ะ
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  073330111
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  bkm-09@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยาบีคอลอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ดาโต๊ะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:38:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกหมัก


นายจรุง แสงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหมัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน