ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300247
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  300247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะหม้อแกง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kohmorkang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเกาะหม้อแกง
ตำบล :
  ท่ากำชำ
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  0810977694
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2500
อีเมล์ :
  kohmorkang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุวรรณากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ท่ากำชำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:47:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง


นายเฉลิมราช อินทไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน