ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ายามู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300248
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020059
รหัส Obec 6 หลัก :
  300248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่ายามู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthayamoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท่ายามู
ตำบล :
  ท่ากำชำ
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2480
อีเมล์ :
  banthayamoo_2558@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุวรรณากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ท่ากำชำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่ายามู


นางสาวมนัสวี มณีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายามู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน