ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางราพา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300249
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020060
รหัส Obec 6 หลัก :
  300249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางราพา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban-bangrapa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านบางราพา
ตำบล :
  ท่ากำชำ
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8/ส.ค/2480
อีเมล์ :
  bangrapa_130@pattani1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุวรรณากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ท่ากำชำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:07:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางราพา


นางสาวปวีณ์กร คลังข้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางราพา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน