ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางทัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300251
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  300251
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางทัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangtan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านบางทัน
ตำบล :
  บางเขา
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  0-7333-0038
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2487
อีเมล์ :
  boonchoo139@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังพญาหนองจิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางเขา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:21:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางทัน


นายนิอัมราน แวหะมะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางทัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน