ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรัชดาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300253
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020071
รหัส Obec 6 หลัก :
  300253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รัชดาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RATCHADAPISEK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบากง
ตำบล :
  บางเขา
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  073437023
โทรสาร :
  073437023
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พ.ค. 2522
อีเมล์ :
  ratchada.nongjik@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังพญาหนองจิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางเขา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:33:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรัชดาภิเษก


นายกนกพล หิรัญวิริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชดาภิเษก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน