ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสายหมอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300255
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020073
รหัส Obec 6 หลัก :
  300255
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสายหมอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansaimour
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสายหมอ
ตำบล :
  บางเขา
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  0896544332
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/07/2506
อีเมล์ :
  yaben.su@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังพญาหนองจิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางเขา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:23:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสายหมอ


นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายหมอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน