ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแคนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300256
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020074
รหัส Obec 6 หลัก :
  300256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแคนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban kaena
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านแคนา
ตำบล :
  บางเขา
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2541
อีเมล์ :
  kaena_124@pattani1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังพญาหนองจิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางเขา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:08:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแคนา


นางสาวอิฟฟาณีย์ หะยีลาเปะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน