ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาหยี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300257
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020076
รหัส Obec 6 หลัก :
  300257
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกาหยี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankayee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกาหยี
ตำบล :
  ปุโละปุโย
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
อีเมล์ :
  bankayee19@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายคุณภาพยาบีคอลอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ปุโละปุโย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:10:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกาหยี


นางสาวพูลสุข บุญละเอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาหยี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน