ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300258
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020062
รหัส Obec 6 หลัก :
  300258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตันหยงเปาว์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BantanyongpaoSchool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านตันหยงเปาว์
ตำบล :
  ท่ากำชำ
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  0-7333-5420
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7/04/1969
อีเมล์ :
  tonyp_94170@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุวรรณากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ท่ากำชำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:16:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์


นางสาวสูรียาดา เล็งนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน